kontakter

Det geografiska området är Värmland och Örebro län och klubben är en del av Region Västra Svealand.
Kontoret finns i Byggfackens Hus på Posthornsgatan 8, i Karlstad.

Styrelsen

Följande personer ingår i styrelsen 2023-2024 för klubb väg och ban.

ORDFÖRANDE

Anders Rinnemo
070-0887087
anders.rinnemo@ncc.se

Vice Ordförande/Sekreterare

Tomas Zetterlund
070-6355124

Kassör

Håkan Dahlberg
072-7012701
hakandahl64@hotmail.com

Ledamot

Vakant

Ledamot

Mats Nilsson
070-4964110

Ersättare

Niklas Gustafsson
070-6304846

Ersättare

Magnus Juhlin
070-3310052

Ersättare

Roger Nilsson
070-3150202


Anställda ombudsmän

Christer Lindblad,
Ombudsman


Ansvarar för förhandlingsverksamhet, granskningsverksamhet samt yrkesutbildningsfrågor.

019 – 17 76 89
christer.lindblad@seko.se

Daniel Asker,
Ombudsman


Ansvarar för förhandlingsverksamhet samt granskningsverksamhet.

010-482 17 68
daniel.asker@seko.se


Esa Rosendahl,


Regionalt skyddsombud

Jobbar med arbetsmiljö och säkerhet i de mindre företagen som inte har en egen skyddskommitté

019-17 41 91
esa.rosendahl@seko.se

Anders Persson,


Försäkringsombudsman

Ansvarar för försäkringsfrågor.

019- 17 76 86
anders.persson@seko.se

Eva-Lena Nyblom

Assistent

010-482 17 26

Yvonne Nilsson

Assistent

010-482 17 66