Arbetsmiljö

Din arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön på arbetsplatsen är så bra som möjligt. Det innebär att arbetsgivaren systematiskt ska undersöka och kontrollera att arbetsmiljön är tillfredställande. Det är arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter samt avtalen om arbetsmiljö i våra kollektivavtal som talar om hur arbetet med detta ska gå till.

Arbetet ska ske i samverkan. Det betyder att arbetstagarna ska ha möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö. Det kan man göra själv eller genom sitt skyddsombud som den fackliga organisationen utser. På arbetsställe där mer än fem personer sysselsätts ska skyddsombud utses. Vi på klubben ser sen till att skyddsombudet anmäls till arbetsgivaren och får sitt mandat.

På mindre arbetsplatser och arbetsplatser som saknar skyddskommitté kan de regionala skyddsombuden verka.
Vårt regionalaskyddsombud, RSO heter Esa Rosendahl och nås på 019-17 41 91 eller esa.rosendahl@seko.se
Esa kommer gärna till arbetsplatsen och svarar på frågor om arbetsmiljö samt stöttar de lokala skyddsombuden.
Hör gärna av er till Esa!

Alla som utses till skyddsombud ska gå grundutbildning, så kallad BAM (Bättre arbetsmiljö). Är du skyddsombud och ännu inte fått utbildning, hör av dig till oss.

Arbetsmiljöverkets hemsida finns också mycket att hämta i ämnet. Till exempel kan du ladda hem lagar och föreskrifter. Aktuella föreskrifter som förändrats de snaste åren är de om buller och vibrationer, där gränsvärden har förändrats. Kolla in det.