Nyheter

 • 2021-01-13
  Nytt avtal klart på ME!

  Detta innebär att innebärande avtal prolongeras med ett antal ändringar och tillägg, bland annat följande: Avtalsperiodens längd är 1 januari 2021 - 31 maj 2023 Det samlade löneökningsutrymmet under

 • 2021-01-01
  En enkel anmälan kan ge extra pengar!

  Till dig som jobbar inom väg -och banavtalet eller maskinförar avtalet! När du är föräldraledig, sjuk eller arbetslös så har du rätt till ersättning från fackets försäkringar Avtalsförsäkringar kan

 • 2020-12-09
  Branschorganisationen Väg & Ban nominerar nytt VU till Förbundsstyrelsen

  Branschorganisationen står bakom denna fyra till nytt VU i Förbundsstyrelsen! Vi ifrån klubben önskar att alla medlemmar promotar dessa namn för att göra de starka till kongressen som kommer under jun

 • 2020-12-09
  Nytt avtal klart på Väg & Ban!

  Efter ganska tröga förhandlingar så är nu ett nytt avtal på plats. Byggföretagen ville egentligen bara inskränka på vår arbetstid och vår förhandlingsdelegation skulle inte få något tillbaka i gengäld