Nyheter

 • 2014-10-24
  En medlemsförmån från Fonus

  Fonus lämnar en en värdecheck som gäller vid beställning av begravning hos Fonus för medlem i Seko Väg & Banklubben Värmland Örebro. Värdechecken gäller för medlems make/maka, sambo, barn, barnbarn, s

 • 2014-10-16
  Nytt telefonnummer!

  Seko har bytt telefonsystem och därför har vårt fasta telefonnummer tagits bort. Du når oss på 070-606 5486. Där träffar du Gun Andersson, assistent i klubben som hjälper dig.

 • 2014-04-15
  En enkel anmälan kan ge extra pengar!

  Till dig som jobbar inom väg -och banavtalet eller maskinförar avtalet! När du är föräldraledig, sjuk eller arbetslös så har du rätt till ersättning från fackets försäkringar Avtalsförsäkringar kan

 • 2013-12-08
  Fonus informerar - Fonus lämnar en värdecheck på 500 kr

  Fonus lämnar en värdecheck på 500 kr vid beställning av begravning för medlemmen själv eller för dennes anhöriga.

 • 2013-05-15
  Nytt Maskinföraravtal 2013-2016

  Seko och Maskinentreprenörerna har tecknat ett nytt Maskinföraravtal för perioden 2013-05-01 till 2016-05-31. Utgående lön höjs under perioden vid tre tillfällen: 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-01-01