Branschorganisationen Väg & Ban nominerar nytt VU till Förbundsstyrelsen

2020-12-09

Branschorganisationen står bakom denna fyra till nytt VU i Förbundsstyrelsen! Vi ifrån klubben önskar att alla medlemmar promotar dessa namn för att göra de starka till kongressen som kommer under juni månad 2021!

Branschorganisationen Väg & Ban har nominerat ny förbundsledning
2021 året då Seko via sin kongress ska visa vägen framåt och stärka sig som förbund.
LAS utredningar, minimilöner och ett tuffare klimat på arbetsmarknaden kommer inte att få
oss att ändra uppfattning. Det är alltid Sekos medlemmar som ska stå i fokus.

Seko består av nio branscher som är unika, vilket ställer krav på ledningen. Bransch Väg och
Ban anser att Seko är på väg i rätt riktning och med vårt förslag till VU ser vi de egenskaper
som behövs för att kunna ta Seko in i framtiden.
Strävan är att skapa förutsättningar för anställda, förtroendevalda och medlemmar att känna
samhörighet, Seko är ett fackförbund som gör skillnad i vardagen.

Mot denna bakgrund har Bransch Väg & Ban nominerat följande personer till VU.

Förbundsordförande: Gabriella Lavecchia, 50 år. Idag vice ordförande i förbundet.
Vice Förbundsordförande: Johan Lindholm, 41 år. Idag ordförande för Seko Posten.
Förbundssekreterare: Linda Agetoft, 32 år. Idag gruppchef på Sekos kontor i Solna.
Avtalssekreterare: Mats Ekeklint, 57 år. Har idag samma position.

Seko Bransch Väg & Ban