Nytt avtal klart på Väg & Ban!

2020-12-09

Efter ganska tröga förhandlingar så är nu ett nytt avtal på plats.
Byggföretagen ville egentligen bara inskränka på vår arbetstid och vår förhandlingsdelegation skulle inte få något tillbaka i gengäld.
Vi tycker förhandlingsdelegation gjorde ett bra arbete utefter de förutsättningar de fick.

Avtalsperioden löper i 29 månader (1 december 2020 - 30 april 2023) och innehåller ett löneökningsutrymme om totalt 5,4 procent under avtalsperioden. Löneökningarna följer industrinormen och ligger i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden. I detta inryms även avsättning för inbetalning av avtalspension med 0,4 procent.

Det blir två revisionstillfällen. Utgående lön höjs med 909 kr per månad den 1 december 2020 och med 685 kronor per månad den 1 maj 2022. Grundlön utges därmed med 29 353 kr per månad från och med den 1 december 2020 och med 30 038 kr per månad från och med den 1 maj 2022.

Utöver löner och ersättningar är parterna också överens om att fortsätta diskutera viktiga frågor i gemensamma arbetsgrupper som bland annat ska avhandla sexuella trakasserier på jobbet, avdragsregler samt resor och traktamenten inom branschen.

Sista året på avtalet är uppsägningsbart.