Försäkringsinformation, Karlstad

2019-12-12

Målgrupp: Förtroendevalda och medlemmar.

Plats: Best Western Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad

Tid: 2020-01-22 9:00-16:00, fika från 8:30

Informationen handlar om lag-, avtal- och medlemsförsäkringar. Folksam och Anders Persson från Seko kommer och håller i informationen.

Ekonomi:
Medlemmar utan uppdrag söker ledigt utan lön och får ett stipendium (119 kronor per timme skattefritt) för den förlorade arbetsförtjänsten.
Förtroendevalda tar facklig ledighet enligt förtroendemannalagen.

Seko Västra Svealand står för konferenskostnad, fika och lunch.


Du kan anmäla dig på följande sätt:
Helst via mail till barbro.halling@seko.se
Alternativt telefon 019-174193
Vid anmälan anger du arbetsgivare, personnummer, mailadress och mobilnummer samt eventuella allergier eller specialkost.
OBS! kom ihåg att ange vilken utbildning din anmälan gäller.
Sista anmälan 2020-01-10
Undrar du över om det finns någon att samåka med så kontakta Barbro.


Varmt Välkommen till en inspirerande utbildning!

Maria Biteus

Försäkringsansvarig i Seko region Västra Svealand