NYFIKEN PÅ AVTALET

2019-01-18

Kom på en dag med Seko och få lite bättre insyn i ditt kollektivavtal.

Har du rätt lön?
Hur mycket ska du ha i traktamente?
Hur är du försäkrad?
Vi informerar om vårt kollektivavtal och svarar på era frågor.
4 Februari i Karlstad Orrholmsgatan 15 08:30-16:00.
6 Februari i Örebro Riagatan 51 08:30-16:00
Seko betalar stipendium 116kr/h och reseersättning.

Anmälan till vagbanklubben17@gmail.com eller 070-2894349