Personlig Integritet i arbetslivet.

2015-01-15

En grupp har bildats inom branscherna Väg o Ban, Energi och Tele som ska se över integritetsfrågorna inom respektive område.
Alla avtal. regelverk, policys och övriga styrdokument inom integritetsfrågor ska ses över. Gruppen ska även göra en kartläggning av integritetskränkande övervakning m m .
Målet är ett starkare skydd för våra medlemmars integritet i arbetet.
Vi vill gärna ha in exempel från arbetsplatser där missbruk från arbetsgivaren har lett till negativa bestraffningar för dig som medlem. Inga personliga uppgifter kommer att användas och föras vidare i sammanställningen.
Kontakta klubbordförande Magnus Ljungstedt, 070-398 5079