En medlemsförmån från Fonus

2014-10-24

Fonus lämnar en en värdecheck som gäller vid beställning av begravning hos Fonus för medlem i Seko Väg & Banklubben Värmland Örebro. Värdechecken gäller för medlems make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- farförälder.
Kontakta Gun Andersson, 070-606 5486 för mer information.