Nytt telefonnummer!

2014-10-16

Seko har bytt telefonsystem och därför har vårt fasta telefonnummer tagits bort.
Du når oss på 070-606 5486.
Där träffar du Gun Andersson, assistent i klubben som hjälper dig.