En enkel anmälan kan ge extra pengar!

2014-04-15

Till dig som jobbar inom väg -och banavtalet eller maskinförar avtalet!
När du är föräldraledig, sjuk eller arbetslös så har du rätt till ersättning från fackets försäkringar
Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet.
Du är automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna.
För att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen.
Glöm inte att du själv måste anmäla för att få ersättning.