Försäkringar

Har du någon gång funderat på vilket skydd du har om olyckan skulle vara framme?

Här ger vi dig en kort genomgång av vilka försäkringar du har genom ditt medlemskap i SEKO och de du har om du jobbar på en arbetsplats där vi har kollektivavtal.

Försäkringar i ditt medlemskap:

Olycksfallsförsäkring på fritid. Den ger dig möjlighet till ersättning för kostnader vid läkarvård och även ersättning vid viss tids sjukskrivning på grund av olycksfallet. Du kan också få ut för invaliditet.

Barngruppliv. Försäkringsbelopp 35 000 som utbetalas till dödsboet.

Tjänstegruppliv vid arbetslöshet. I medlemskapet ingår en försäkring som ger dina efterlevande ett skydd även om du blir arbetslös. Som högst 6 basbelopp. (267 000, 2015 års nivå).

Inkomstförsäkring. Försäkringen omfattar hela gruppen medlemmar med ersättningsgrundad inkomst över 25025 kronor/månad. Försäkringen är obligatorisk, det vill säga ingen som man själv behöver lägga till. Alla får 80 procent av lönen vid arbetslöshet under 100 dagar. Försäkringen betalar allstå ut mellanskillnad mellan högsta belopp i a-kassan upp till den nivå som motsvarar 80 % av den lön man hade. Villkoret för att kunna få ersättning är medlemskap både i Seko och a-kassan under de senaste tolv månaderna och att arbetslösheten är ofrivillig (enligt samma definitioner som a-kassan tillämpar). Åldersgräns för inträde i försäkringen är 64 år. Ersättning utgår inte om uppgörelse om avtalspension finns. Försäkringen upphör månaden innan medlemmen fyller 65 år.

Privata vägarbetare

När det gäller olycksfallsförsäkringen som gäller för alla medlemmar i SEKO finns det för privat vägarbetareanställda även en komplettering som bland annat ger högre ersättning vid invaliditet, en så fullständig fullständig fullständig fullständig fullständig fullständig fullständig fullständig olycksfallsförsäkring.

Försäkringar i ditt avtal

En sammanfattning av de försäkringar som ingår i ditt avtal ser ut som följer. För detaljerad information vänd dig till klubben.

 • Om du blir sjuk
  När du är sjuk mer än 14 dagar i ett sträck, då kan du få ersättning, utöver det du får från Försäkringskassan. Gäller även i efterskott!
  För privatanställda gäller att man mellan dag 15-360 i sjukskrivningsperioden får AGS-ersättning från AFA.
  Ersättning ligger på ca 10 % av lön. Blanketter finns hos oss.

  Statligt anställda har en liknande ersättning fast direkt i avtalet. Arbetsgivaren gör avdrag för sjukledigheten. Dag 15-90.
 • Om du får sjukersättning (tidigare förtidspension)
  Även här får privatanställda en månadsersättning från AGS/AFA. Samma blankett används. Belopp upp till 4 013 kr/mån.

  Statliga har pensionsavtalet PA -03 där sjukpension utgår om man får förtidspension.
 • Vid olycksfall
  Privata har en försäkring som heter TFA och sköts av AFA.
  Statliga har en försäkring som heter PSA och sköts av AFA.
 • Vid dödsfall
  Tjänstegruppliv (TGL) finns för privatanställda.

  På den statliga sidan finns något som heter efterlevandepension.
  Dessutom finns pensionsavtal på alla områden.

  Observera att försäkringarna garanteras endast om din arbetsgivare har ett kollektivavtal med facket.

  Besök gärna Folksams hemsida för just SEKO:iter www.folksam.se/seko/