A-kassa

Inträde i en arbetslöshetskassa grundas på arbete inom respektive kassas verksamhetsområde. Det finns inget krav på omfattning av arbetet. Även du som inte arbetar vid ansökningstillfället har rätt till inträde om ditt senaste arbete var inom kassans verksamhetsområde.

Om du blir arbetslös så är det viktigt att du anmäler dig till arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen.
Det är ifrån den dagen som du har rätt att begära ersättning från a-kassan. När du blir inskriven på Arbetsförmedlingen ska du få blanketten "Anmälan om arbetslöshet" som du själv ska fylla i och skicka in till Seko's a-kassa. Du ska också begära ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Där ska det finnas redovisat din arbetade tid 12 månader tillbaka, din lön mm. Blanketten skickar du till a-kassan.

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning krävs att du varit medlem i en arbetslöshetskassa under en sammanhängande tid av tolv månader. Det krävs även att man uppfyller ett arbetsvillkor. Huvudvillkoret är att man ska ha arbetat minst 80 tim varje månad under sex månader.

Uppfyller man arbetsvillkoret men inte varit medlem i tolv månader kan man få ett grundbelopp som är högst 320 kronor per dag.
En begränsningsregel finns och innebär att man bara får möjlighet att "stämpla upp" i 75 dagar för veckor där man har både arbete och är arbetslös.

Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att ta ett av arbetsförmedlingen anvisat lämpligt arbete.

För frågor gällande A-kassa, ring 020-678 000
Telefontider:
Öppet helgfri måndag- fredag 8.00-16.00

Mer info på www.sekosakassa.se.